Nhằm hỗ trợ cho giáo viên, sinh viên, học sinh có thêm các điều kiện tiếp xúc các thiết bị mới và nâng cao kiến thức của giáo viên, sinh viên, học sinh trong quá trình giảng dạy và đào tạo áp dụng vào thực tế.

Tạo điều kiện trao đổi thêm chuyên môn về giải pháp Wifi (quản lý tập trung, cân bằng tải) cho giáo viên, sinh viên học sinh nghề Công nghệ thông tin.

Chia sẽ kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện kỹ năng về giải pháp Wifi, quản lý người sử dụng của hệ thống công nghệ thông tin từ các chuyên gia.

Kính mời toàn thể Giảng viên, sinh viên, học sinh tham gia hội thảo với 02 chuyên đề sau:

- Giải pháp wifi (Quản lý tập trung - Roaming – Cân bằng tải – Webportal);

- Giải pháp quản lý người sử dụng (Filter/ Firewall).

Dự kiến thời gian: 01 buổi (vào lúc 8g30, ngày Thứ Hai 05/12/2016).

Địa điểm: Hội Trường 1 – Trường Cao Đẳng Nghề TP.HCM.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI THẢO

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

8g30 – 9g00

- Đón khách mời: Đại diện Công ty, Giảng viên, sinh viên học sinh

Khoa Công nghệ thông tin

2

9g00 – 9g10

Giới thiệu thành phần tham dự, tên Hội thảo, lý do;

Thầy Trần Triều Tôn

3

9g10 – 10g15

Giới thiệu Giải pháp mạng trên nền tảng công nghệ Draytek (Roaming, Webportal;

Ông Phạm Văn Cường

4

10g15 – 10g30

Giải lao

Ông Phạm Văn Cường

5

10g30 – 11g00

Giải pháp mạng trên nền tảng công nghệ Draytek (Filter/ Wirewall)

Ông Phạm Văn Cường

6

11g00 – 11g30

Thảo luận và giải đáp thắc mắc.

Ông Phạm Văn Cường

7

11g30

Tuyến bố bế mạc

Thầy Trần Triều Tôn